Lloguem una futura implantació comercial al Municipi de Santa Colona de Gramenet, Barcelona. Superfície de local en planta baixa 1510 metres quadrats. Més un soterrani de 687 metres quadrats i un pati de maniobra de la mateixa superfície. És una implantació nova, urbana i singular. Té una extraordinària facilitat d’accés i visibilitat des de les Autopistes C-33 i C-58. Molt apropiat per a supermercat o mitjana superfície comercial que valori estar a la trama urbana i amb un fàcil accés de vehicles des d’altres municipis de la zona. Informació: fgarcia@nictalia.com