SERVEIS QUE OFERIM A NICTALIA

 

Viabilitat i estudis previs

 

im1 Valoració urbanística, financera i de comercialització de projectes de tota mena com ara centres comercials, mercats municipals, parcs de mitjanes superfícies, complexos cinematogràfics i altres.


Gestió de projectes

 

 

im2 Desenvolupament integral de totes les fases associades a la posta en funcionament d’un projecte comercial com ara gestió urbanística, tramitació de llicències, finançament, comercialització, posada en funcionament, disseny de l’estructura gerencial i intermediació a la venta del conjunt.


Promoció i desenvolupament de projectes propis

 

 

im3 Posada en funcionament de projectes com a promotors privats i com a concessionaris en projectes públics. Treballem en col·laboració amb operadors de referència del sector de la distribució detallista d’alimentació i d’altres.


Suport als ajuntaments i administracions públiques

 

 

im4 Elaboració destudis de dinamització comercial dàmbit municipal, comarcal o regional. Anàlisi i disseny de lactuació en la recuperació de mercats municipals i aquests comercials. Redacció de reglaments comercials, presentació i dinamització del comerç local. Projectes formatius adreçats a comerciants locals ia les seues associacions.