Serveis que oferim a Nictalia

Viabilitat i estudis previs
 im1  Valoració urbanística, financera i de comercialització de projectes de tota mena tals com centres comercials, mercats municipals, parcs de mitganes superfícies, complexos cinematogràfics i altres.
Gestió de projectes
 im2 Desenvolupament integral de totes les fases associades a la posta en funcionament d’un projecte comercial tals com gestió urbanística, tramitació de llicencies, finançament, comercialització, posada en funcionament, disseny de l’estructura gerencial e intermediació en la venta del conjunt.
Promoció i desenvolupament de projectes propis
 im3 Posada en funcionament de projectes com promotors privats i com concessionaris en projectes públics. Treballem en col·laboració amb operadors de referència del sector de la distribució detallista d’alimentació y altres.
Suport als ajuntaments i administracions publiques
 im4 Elaboració d’estudis de dinamització comercial d’àmbit municipal, comarcal o regional. Anàlisis i disseny de l’actuació en la recuperació de mercats municipals i eixos comercials. Redacció de reglaments comercials, presentació i dinamització del comerç local. Projectes formatius dirigits a comerciants locals i a les seves associacions.

 


Diseño web Tucan IT